Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

“Pol Ti Remersie Bondie ek Li Ti Pran Kouraz”

“Pol Ti Remersie Bondie ek Li Ti Pran Kouraz”

Kan bann frer dan kongregasion Rom ti tande ki Pol pe vini, enn group frer ti fer anviron 64 kilomet pou al zwenn li. Sa bann frer-la ti montre enn lamour ki ti pous zot pou fer bann sakrifis. Kouma sa ti tous Pol? “Kan Pol ti trouv zot, li ti remersie Bondie ek li ti pran kouraz.” (Zis 28:15, NW) Mem si bann frer ek ser ti konn Pol kouma enn kikenn ki ti ankouraz bann kongregasion ki li ti vizite, dan sa lokazion-la li ti enn prizonie, ek se li ki ti gagn lankourazman.​—2Ko 13:10.

Azordi bann sirveyan sirkonskripsion vizit bann kongregasion enn deryer lot, pou ankouraz bann frer ek ser. Parey kouma tou bann serviter Bondie, ena fwa zot fatige, zot ena traka, ek zot dekouraze. Prosenn fwa ki sirveyan sirkonskripsion ek so madam vizit to kongregasion, ki to kapav fer pou ed zot pran kouraz, pou ki zot ‘toulede ankouraz zot kamarad’?​—Rom 1:11, 12.

  • Soutenir bann renion predikasion. Kan bann proklamater fer bann sakrifis pou profit tou seki finn prevwar pou semenn spesial, sa ankouraz sirveyan sirkonskripsion. (1Tes 1:2, 3; 2:20) To kapav fer pionie tanporer pandan mwa ki ena semenn spesial. Eski to kapav propoz pou pres avek li ek so madam, ouswa fer enn parmi zot akonpagn twa dan enn letid Labib? Zot kontan pres avek bann diferan proklamater, ki li bann nouvo ouswa bann ki panse ki zot bizin amelior zot fason prese.

  • Montre lospitalite. Eski to kapav ofer zot enn plas pou dormi ouswa invit zot pou manze? Sa montre sirveyan sirkonskripsion ek so madam ki to kontan zot. Zot pa atann ki to prepar bann gran-gran kitsoz pou zot.​—Lk 10:38-42.

  • Ekout ek met an pratik so bann linstriksion ek so bann konsey. Avek lamour, sirveyan sirkonskripsion ed nou pou trouve kouma nou kapav amelior nou servis pou Zeova. Parfwa, li kapav arive ki li bizin donn bann konsey ferm. (1Ko 5:1-5) Sa donn li lazwa kan nou obeir ek soumet.​—Eb 13:17.

  • Montre to rekonesans. Dir sirveyan sirkonskripsion ek so madam kouma zot bann zefor finn ena enn bon lefe lor twa. To kapav fer sa kan to dir zot sa personelman ouswa kan to ekrir zot enn ti mo ouswa donn zot enn kart.​—Kol 3:15.