Enn sirveyan sirkonskripsion ek so madam dan la France, an 1957

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Zanvie 2019

Bann Model Konversasion

Seri bann model konversasion lor kouma vinn kamarad Bondie.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Ki Volonte Zeova Akonpli”

Fode zame nou dekouraz lezot pou donn zot maximum dan zot servis pou Zeova.

NOU LAVI KRETIEN

Zeova Inn Aprann Nou Kouma pou Elve Nou Bann Zanfan

Eski to aksepte led ki Zeova donn twa pou elve bien to bann zanfan?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Bann Zwif Ti Akiz Pol ki Li Danzere ek ki Li Fer Lepep Revolte

Gras-a neve Pol, konplo ki bann Zwif ti fer pou touy Pol pa ti reisi. Ki sa reisi-la aprann nou?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Pol Demann pou Konparet Devan Sezar ek Apre Li Rann Temwaniaz Lerwa Erod Agripa

Kouma nou kapav imit Pol kan bann opozan esey “fer inzistis vinn legal”?

NOU LAVI KRETIEN

Bann Lotorite Rekonet Nou Travay dan Québec

Aprann kouma nou bann frer ti defann bonn nouvel dan Québec.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Pol Al Rom par Bato

Lapot Pol zame ti aret prese mem si li ti enn prizonie.

NOU LAVI KRETIEN

“Pol Ti Remersie Bondie ek Li Ti Pran Kouraz”

Prosenn fwa ki sirveyan sirkonskripsion ek so madam vizit to kongregasion, ki to kapav fer pou ed zot pran kouraz?