Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Dabor Al Fer Lape Avek To Frer​—Kouma?

Dabor Al Fer Lape Avek To Frer​—Kouma?

Mazine ki to dan lepok Zezi ek ki to pe viv dan Galile. To’nn vwayaz ziska Zerizalem pou selebre fête des Huttes. Lavil ranpli ar bann lezot adorater Zeova ki’nn sorti bien lwin. To anvi donn to ofrand Zeova. Alor, avek to kabri, to koumans mars atraver bann sime ki ranpli ar dimounn dan direksion tanp. Kan to arive, tanp ranpli ar lezot dimounn ki zot osi pe anvi ofer zot sakrifis. Alafin, inn ariv to tour pou donn bann pret to kabri. Dan sa ler-la, to al rapel ki to frer, ki kapav ninport ki kote dan sa lafoul-la ouswa dan lavil, ena enn kitsoz kont twa. Zezi explike seki to bizin fer. (Lir Matie 5:24NW.) Kouma twa ek to frer ki’nn ofanse kapav favoriz lape parey kouma Zezi inn dir? Dan sak lalis ki ena anba, met enn tick kot bon repons.

TO BIZIN . . .

  • koz avek to frer selman si to panse ki li ena enn bon rezon pou ki li ankoler

  • esey koriz fason panse to frer si to panse ki li tro siseptib ouswa ki li osi li ena so par tor dan problem-la

  • avek pasians ekout to frer exprim li, ek mem si to pa pe tro konpran seki’nn arive, demann exkiz parski li’nn blese ouswa pou bann konsekans ki to bann aksion finn ena, mem si to pa’nn fer par expre

TO FRER BIZIN . . .

  • rakont bann lezot manb kongregasion kouma to’nn fer li ditor, pou ki li gagn zot dan so kote

  • kriy ar twa, re-examinn sak ti detay dan fason ki to’nn ofans li, ek obliz twa aksepte to fot

  • rekonet ki sa finn demann twa limilite ek kouraz pou vinn koz ar li, ek li pardonn twa avek tou so leker

Mem si zordi dan nou ladorasion pou Bondie nou nepli bizin sakrifie bann zanimo, kouma seki Zezi inn ansegne montre lien ki ena ant gard lape avek nou frer ek ladorasion ki Bondie aksepte?