Pe prese pre ar Monrovia, Libéria

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Zanvie 2018

Bann Model Konversasion

Seri bann model konversasion lor si Labib ankor itil dan nou lepok.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Rwayom ki dan Lesiel Finn Koste”

Zan ti pe amenn enn lavi sinp, li ti pe fer tou seki li kapav pou fer volonte Bondie. Azordi, enn lavi sinp ed nou pou fer plis pou servi Bondie.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Bann Leson ki Nou Aprann ar Sermon ki Zezi Ti Fer lor Montagn

Ki savedir rekonet ki nou bizin direksion Bondie? Kouma nou kapav amelior labitid ki nou ena pou nouri nou ar lansegnman ki Zeova done?

NOU LAVI KRETIEN

Dabor Al Fer Lape Avek To Frer​—Kouma?

Ki Zezi ti ansegne konsernan lien ki ena ant lape avek nou frer ek ladorasion ki Bondie aksepte?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Kontign Rod Rwayom Bondie Avan

Dan tou seki nou kapav demande dan lapriyer, ki kitsoz bizin pli inportan pou nou?

NOU LAVI KRETIEN

Aret Trakase

Dan Sermon lor Montagn, ki Zezi ti pe rod dir kan li ti dir so bann disip aret trakase?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zezi Ti Kontan Bann Dimounn

Kan Zezi ti geri bann dimounn, li ti montre so pouvwar, me pli inportan ankor, li ti montre gran lamour ek konpasion ki li ti ena pou lezot.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zezi Ti Rekonfort Bann Dimounn

Kan nou’nn pran batem nou’nn aksepte pran sa zoug ki Zezi ofer nou pou vinn so bann disip la, ek nou’nn aksepte fer enn gran travay ek pran bann responsabilite. Me kan nou fer sa, sa rekonfort nou.