Skip to content

Skip to table of contents

Bann Model Prezantasion

Bann Model Prezantasion

LATOUR DEGARD

Kestion: Sertin dimounn panse ki Labib nepli pratik pou nou zordi, alor ki lezot panse ki li ankor ena valer. Ki ou panse ou?

Verse: 2Ti 3:16, 17NW

Piblikasion: Sa Latour Degard-la mansionn bann lexanp ki montre kouma dan Labib ena bann konsey ki saz ek pratik. Li donn osi bann sigzesion kouma ou kapav tir maximum profi ar ou lektir Labib.

ANSEGN LAVERITE

Kestion: Eski lafin dimond pre?

Verse: Mt 24:3, 7, 14

Verite: Bann profesi Labib montre ki nou pe viv dan lepok lafin. Me se enn bon nouvel. Kifer? Parski sa montre ki biento pou ena enn lemond pli meyer.

LA VIE A-T-ELLE ÉTÉ CRÉÉE ?

Kestion: Dapre ou, eski li pli lozik pou krwar ki Bondie inn kree lavi ouswa ki lavi inn aparet par azar?

Piblikasion: Sa brosir-la examinn bann prev ki finn pous boukou dimounn pou krwar ki ena enn Kreater ki intelizan. Mo ti pou kontan re-pase enn lot zour pou examinn kestion ki ena lor paz 29: « Vos convictions ont-elles de l’importance ? »

PREPAR TO PROP PREZANTASION

Servi format ki ena dan bann model avan pou kree to prop prezantasion pou predikasion.