Enn proklamater pe pres bonn nouvel dan Ghana

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Zanvie 2017

Bann Model Prezantasion

Bann model prezantasion pou magazinn Latour Degard ek pou ansegn laverite lor sign bann dernie zour. Servi sa bann model-la pou prepar to prop prezantasion.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zeova Pran Swin So Pep

Parey kouma enn kikenn bien zenere ki invit nou kot li, Zeova donn nou pli bon manze spiritiel an-abondans.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Enn Lerwa Pou Regne pou Lazistis”

Zezi, antan ki Lerwa, etabli bann ansien, ki pran swin troupo Bondie. Bann ansien soulaz troupo Bondie kan zot donn bannla rekonfor ek enn gid lor plan spiritiel.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Bondie Ti Rekonpans Izkiya pou So Lafwa

Bann Asirien ti esey fer bann Zwif bes lebra san lager, me Zeova ti avoy so anz pou defann Zerizalem.

NOU LAVI KRETIEN

‘A Zeova, . . . Mo Met Mo Konfians an Twa’

Li inportan ki nou fer konfians Zeova dan bann bon ek dan bann move moman toule-de. Kouma Izkiya ti montre ki li ena konfians dan Bondie?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zeova Donn Lafors Seki Fatige

Fason ki bann leg anvole montre bien ki gras-a lafors ki Bondie donn nou, nou kapav kontign persevere dan nou servis.

NOU LAVI KRETIEN

Pa Bliye Priye pou Bann Kretien Ki Pe Gagn Persekision

Ki nou kapav dir dan nou lapriyer pou ed bann Kretien ki pe gagn persekision?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zeova Bondie Bann Vre Profesi

Anviron 200 an alavans, atraver profet Izai, Zeova ti dir ki ti pou ariv Babilonn.