Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Montre Limilite ek Rekonet To Limit Parey Kouma Zezi Kris

Montre Limilite ek Rekonet To Limit Parey Kouma Zezi Kris

Mem si Zezi ti pli gran personaz ki’nn existe lor later, li ti montre limilite ek rekonet so bann limit kan li ti donn loner Zeova. (Zn 7:16-18) Parkont, Satan ti vinn Lediab, ki vedir “Kalomniater.” (Zn 8:44) Bann Farizien ti ena mem latitid ki Satan, akoz zot larogans zot ti mepriz ninport ki dimounn ki ti montre lafwa dan Lemesi. (Zn 7:45-49) Kouma nou kapav imit Zezi kan nou gagn bann privilez ouswa responsabilite dan kongregasion?

GET VIDEO “ENA LAMOUR POU ZOT KAMARAD”: FODE PA NOU ZALOU NI VANTAR, 1e PARTI, EK APRE REPONN SA BANN KESTION-LA:

  • Kouma Alex ti montre ki li vantar?

GET VIDEO “ENA LAMOUR POU ZOT KAMARAD”: FODE PA NOU ZALOU NI VANTAR, 2em PARTI, EK APRE REPONN SA BANN KESTION-LA:

  • Kouma Alex ti montre limilite?

    Kouma Alex ti ankouraz Bill ek Carl?

GET VIDEO “ENA LAMOUR POU ZOT KAMARAD”: REZET LORGEY EK ENN MOVE KONDWIT, 1e PARTI, EK APRE REPONN SA BANN KESTION-LA:

  • Kouma Frer Harris pa finn rekonet so limit?

GET VIDEO “ENA LAMOUR POU ZOT KAMARAD”: REZET LORGEY EK ENN MOVE KONDWIT, 2em PARTI, EK APRE REPONN SA BANN KESTION-LA:

  • Kouma Frer Harris finn rekonet so limit?

    Ki lexanp Frer Harris inn ansegn Fiya?