Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Amelior Nou Bann Kapasite Dan Nou Minister: Koumans Bann Konversasion ki Kapav Permet Nou Rann Temwaniaz

Amelior Nou Bann Kapasite Dan Nou Minister: Koumans Bann Konversasion ki Kapav Permet Nou Rann Temwaniaz

Zezi ti kapav rann enn temwaniaz informel ar enn Samaritenn, parski li ti koumans enn konversasion avek li. Kouma nou kapav amelior nou bann kapasite kan nou koumans bann konversasion avek bann dimounn ki nou pa kone?

  • Montre twa amikal ek koz avek bann dimounn. Mem si Zezi ti fatige, li ti koumans so konversasion kan li ti zis demann enn kitsoz pou bwar. Alor to kapav koumans par dir bonzour, ek kitfwa apre koz lor letan, ouswa lor enn levennman ki fek arive. Rapel ki lobzektif prinsipal se koumans enn konversasion, alor koz lor ninport ki size ki kapav interes dimounn-la. Si li pa interese pou koze, li pa grav. Esey koz avek enn lot dimounn ek demann Zeova pou donn twa kouraz.​—Ne 2:4; Zis 4:29.

  • Rod enn lokazion pou koz lor bon nouvel, me fode pa to prese pou fer sa. Les konversasion-la deroul dan enn fason natirel. Si to fors dimounn-la, li kapav santi li malalez ek aret konversasion-la. Si to konversasion inn fini ek ki to pa’nn reisi rann enn temwaniaz, fode pa to dekouraze. Si lide pou rann temwaniaz informel fer twa per, esey koumans bann konversasion san ki to ena lobzektif pou rann temwaniaz. [Zwe video 1 ek examinn bann pwin inportan.]

  • Esey kree enn lokazion pou fer enn remark ki sinser lor to lafwa, ki pou pous dimounn-la pou demann plis lexplikasion. Zezi ti fer enn remark interesan ki ti pous sa madam-la pou poz bann kestion. Kan Zezi ti pe koz lor bon nouvel li ti pe zis reponn bann kestion sa madam-la. [Zwe video 2 ek examinn bann pwin inportan, ek apre, zwe video 3 ek examinn bann pwin inportan.]