Pe rann temwaniaz informel dan Corée du Sud

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Septam 2018

Bann Model Konversasion

Seri bann model konversasion lor ki Bondie resanti pou bann dimounn.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zezi Fer So Premie Mirak

Premie mirak ki Zezi ti fer, ed nou pou konn so personalite.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zezi Rann Temwaniaz enn Samaritenn

Pou rann temwaniaz informel, Zezi ti koumans so konversasion avek enn lexanp dan lavi madam-la.

NOU LAVI KRETIEN

Amelior Nou Bann Kapasite Dan Nou Minister: Koumans Bann Konversasion ki Kapav Permet Nou Rann Temwaniaz

Kouma nou kapav amelior nou kapasite kan nou koumans bann konversasion avek bann dimounn ki nou pa kone?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Swiv Zezi Avek Bann Bon Mobil

Sertin disip ti soke ek ti nepli swiv Zezi parski zot ti ena bann lintansion egois.

NOU LAVI KRETIEN

Pa’nn Fer Gaspiyaz

Parey kouma Zezi, nou kapav montre nou rekonesans pou seki Zeova donn nou kan nou pa fer gaspiyaz.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zezi Ti Donn Loner So Papa

Seki ti pli inportan pou Zezi se fer travay ki Zeova ti donn li pou fer.

NOU LAVI KRETIEN

Montre Limilite ek Rekonet To Limit Parey Kouma Zezi Kris

Kouma nou kapav imit Zezi kan nou gagn bann privilez ouswa responsabilite dan kongregasion?