Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Kifer Vre Ladorasion Ena Valer pou Twa?

Kifer Vre Ladorasion Ena Valer pou Twa?

Vizion ki Ezekiel ti gagne lor tanp ti ankouraz bann Zwif ki ti exile. Kifer? Parski sa ti donn zot lespwar ki vre ladorasion ti pou retabli. Pandan sa bann dernie zour-la, vre ladorasion finn “etabli dan enn fason solid lao bann montagn,” ek nou parmi bann dimounn ki sorti dan tou nasion pou mont ver li. (Iz 2:2) Eski regilierman to reflesi lor privilez ki to ena pou konn Zeova ek pou servi Li?

BANN BENEDIKSION KI GAGNE GRAS-A VRE LADORASION:

  • Nouritir spiritiel an abondans ki reponn bann kestion inportan dan lavi, ki donn nou bann prinsip pratik pou lavi toulezour, ek enn vre lesperans.​—Iz 48:17, 18; 65:13; Rom 15:4

  • Enn fami internasional bann frer ek ser, kot ena lamour.​—Ps 133:1; Zn 13:35

  • Privilez pou travay ansam avek Bondie dan enn travay ki fer nou gagn satisfaksion.​—Zis 20:35; 1Ko 3:9

  • “Lape Bondie” ki fortifie nou kan nou pas par bann sitiasion difisil.​—Fil 4:6, 7NW.

  • Enn konsians kler.​—2Tim 1:3

  • Vinn enn “kamarad bien pros” ar Zeova.​—Ps 25:14NW.

Sit bann fason kouma mo kapav montre ki vre ladorasion ena valer pou mwa.