Skip to content

Skip to table of contents

Bann Model Prezantasion

Bann Model Prezantasion

LATOUR DEGARD

Kestion: Eski bann anz zot existe?

Verse: Ps 103:20NW

Piblikasion: Sa Latour Degard-la explike seki Labib dir lor bann anz ek kouma zot ena enn linflians lor nou lavi azordi.

ANSEGN LAVERITE

Kestion: Eski ou panse lasians kontredir Labib?

Verse: Iz 40:22

Verite: Seki Labib dir lor bann kitsoz siantifik li exakt.

LINVITASION POU RENION (inv)

Piblikasion: Mo ti pou kontan invit ou pou vinn ekout enn diskour gratis ki baze lor Labib. Pou fer sa diskour-la dan nou Lasal Renion. [Ofer linvitasion, montre ler ek ladres kot fer renion pandan wikenn, ek dir tem diskour piblik.]

Kestion: Eski ou’nn deza vinn dan Lasal kot nou fer renion? [Si li posib, montre video Ki Pase dan Lasal Bann Temwin Zeova?]

PREPAR TO PROP PREZANTASION

Servi bann model ki ena lao pou kree to prop prezantasion pou predikasion.