Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Si enn Zanfan Ouver Laport

Si enn Zanfan Ouver Laport

Si enn zanfan ouver laport, nou bizin demann pou koz avek so paran. Sa montre ki nou ena respe pou zot lotorite antan ki paran. (Pr 6:20) Si zanfan-la dir nou rantre, nou bizin refize. Si so paran pa disponib, nou bizin retourne enn lot fwa.

Mem si enn adolesan ouver laport, li bon ki nou demann pou koz avek so paran. Si zot pa disponib, nou kapav demande si so paran les li swazir par limem seki li lir. Si wi, nou kapav ofer li enn piblikasion ek kitfwa atir so latansion lor jw.org.

Kan nou pe vizit enn adolesan ki’nn montre lintere, li bon ki nou demann pou zwenn so paran. Lerla, nou pou kapav explik zot kifer nou’nn vini ek montre zot bann bon konsey ki ena dan Labib pou bann fami. (Ps 119:86, 138) Si nou montre respe ek konsiderasion anver bann paran-la, sa pou rann enn bon temwaniaz ek kitfwa sa pou ouver laport pou nou kapav kontign partaz bonn nouvel avek fami-la.1Pi 2:12.