Skip to content

Skip to table of contents

Bann Model Prezantasion

Bann Model Prezantasion

LATOUR DEGARD

Kestion: Defwa nou tou nou bizin rekonfor. Me kotsa nou kapav gagn rekonfor?

Verse: 2Ko 1:3, 4

Piblikasion: Sa Latour Degard-la montre kouma Bondie rekonfort nou.

LATOUR DEGARD (dernie paz)

Kestion: Sertin dimounn panse ki Rwayom Bondie trouv dan leker bann dimounn; lezot panse ki se zefor ki bann dimounn fer pou amenn lape dan lemond. Ou, ki ou panse?

Verse: Dn 2:44

Piblikasion: Dapre Labib, Rwayom Bondie se enn gouvernman ki vremem existe. Sa lartik-la koz lor lezot kitsoz ki Labib dir lor Rwayom Bondie.

ANSEGN LAVERITE

Kestion: Kouma nou kapav kone si Bondie interese ar nou?

Verse: 1Pi 5:7

Verite: Bondie demann nou priye Li parski Li interese ar nou.

PREPAR TO PROP PREZANTASION

Servi format ki ena dan bann model avan pou kree to prop prezantasion pou predikasion.