Enn ser pe pres ar enn mama ek so tifi dan Bengale-Occidental dan l’Inde

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Septam 2016

Bann Model Prezantasion

Bann lide pou prezant Latour Degard ek enn verite ki ena dan Labib ki prouve ki Bondie interese ar nou. Servi sa bann model-la pou prepar to prop prezantasion.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

‘Viv Dapre Lalwa Zeova’

Ki savedir viv dapre lalwa Zeova? Ekrivin Psom 119 inn les enn bon lexanp pou nou zordi.

NOU LAVI KRETIEN

Si enn Zanfan Ouver Laport

Ki nou bizin fer ek kouma nou kapav montre respe pou bann paran.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

‘Mo Sekour Pou Vinn Depi Zeova’

Psom 121 servi bann konparezon pou dekrir proteksion Zeova.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Bondie Finn Fer Nou dan enn Fason Extraordiner

Dan Psom 139, David loue Zeova pou So kreasion extraordiner.

NOU LAVI KRETIEN

Pa Tom dan sa Bann Piez-la kan To Pe Diriz enn Letid Labib

Pou tous leker bann etidian Labib, dan ki piez nou bizin pa tonbe?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

‘Zeova Li Gran, Li Merit Tou Louanz’

Psom 145 montre seki David ti resanti kan li ti trouv fason ki Zeova soutenir tou So bann serviter fidel.

NOU LAVI KRETIEN

Amelior Nou Bann Kapasite dan Nou Minister—Ankouraz Bann Ki Interese pou Asiste Renion

Bann etidian Labib ek bann ki interese avek Labib fer bann gran progre kan zot asiste nou bann renion.