Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Rapel Fam Lot

Rapel Fam Lot

Kifer fam Lot ti get deryer li kan li ti pe sove depi Sodom? Labib pa dir nanye lor la. (Ze 19:17, 26) Dapre kontex lavertisman ki Zezi ti done, kitfwa li ti tro atase avek bann kitsoz ki li ti les deryer li. (Lk 17:31, 32) Ki nou bizin fer pou pa perdi faver Bondie parey kouma fam Lot? Fode pa ki nou les bann kitsoz materyel vinn nou priorite. (Mt 6:33) Zezi ti ansegne ki nou “pa kapav travay kouma bann esklav pou Bondie ek pou Larzan toulede.” (Mt 6:24, NW.) Me ki nou pou fer si nou remarke ki bann kitsoz materyel pe pran nou letan lor bann kitsoz spiritiel? Nou kapav priye Zeova pou donn nou disernman pou kone ki bann sanzman nou bizin fer, ek donn nou kouraz ek lafors pou fer sa.

RAPEL VIDEO AN TRWA PARTI: RAPEL FAM LOT, EK REPONN SA BANN KESTION-LA:

  • Kouma mo kapav montre par mo bann aksion ki mo “rapel fam Lot”?

    Kouma presion pou gagn plis larzan ti inflians fason panse Gloria, so bann parol ek so bann aksion?

  • Kouma lexanp fam Lot enn lavertisman pou nou azordi?

  • Kouma kan Joe ek so fami finn met an pratik bann prinsip Labib sa finn ed zot?

  • Kouma bann frekantasion ki Anna ti gagne dan travay ti afekte so spiritialite?

  • Kifer nou bizin ena kouraz si nou gagn presion pou met larzan an premie dan nou lavi?

  • Kouma Brian ek Gloria finn kapav redonn priorite bann kitsoz spiritiel?

  • Ki bann prinsip Labib to finn trouve dan sa video-la?