Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Zezi Inn Mor pou To Frer Osi

Zezi Inn Mor pou To Frer Osi

Zezi ti sakrifie so lavi pou bann dimounn inparfe. (Rom 5:8) Pena dout ki nou vremem apresie lamour ki Zezi inn montre kan li’nn donn so lavi pou nou. Me anmemtan, ena fwa nou bizin rapel ki Zezi Kris inn mor pou nou bann frer osi. Kouma nou kapav montre lamour parey kouma Zezi Kris anver nou bann frer ek ser, ki inparfe parey kouma nou? Anou get trwa fason. Premierman, nou kapav grandi nou group kamarad kan nou al ver bann dimounn ki pena mem kiltir ki nou. (Rom 15:7; 2Ko 6:12, 13) Deziemman, nou kapav fer atansion kan nou evit dir ouswa fer bann kitsoz ki kapav ofans lezot. (Rom 14:13-15) Trwaziemman, kan enn dimounn fer erer kont nou, nou kapav pardone vit. (Lk 17:3, 4; 23:34) Si nou travay dir pou imit Zezi dan sa bann fason-la, Zeova pou kontign beni kongregasion kan Li pou donn nou lape ek linite.

GET VIDEO DEVENEZ PLUS BEAUX ! EK REPONN SA BANN KESTION-LA:

  • Dan koumansman, ki Miki ti panse lor so kongregasion?

  • Ki kitsoz inn fer so bann santiman sanze?

  • Kouma lexanp Zezi inn ed Miki pou sanz so fason panse? (Mk 14:38)

  • Kouma Proverb 19:11 kapav ed nou pou trouv nou bann konpagnon Kretien dan enn fason pozitif?