Bann proklamatris pe propoz brosir Bon Nouvel dan Azerbaïdjan

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Out 2017

Bann Model Prezantasion

Bann model prezantasion pou magazinn Réveillez-vous ! ek pou ansegn laverite lor kifer Bondie ti kree bann dimounn. Servi sa bann model-la pou prepar to prop prezantasion.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zeova Rekonpans enn Nasion Payin

Zeova ti rekonpans bann Babilonien apre ki sa inn pran zot 13-z-an pou atak lavil Tir. Kouma Li montre ki Li apresie nou travay ek sakrifis ki nou fer ar fidelite?

NOU LAVI KRETIEN

Kiltiv Bann Kalite ki Bondie Kontan​—Limilite

Kifer limilite inportan? Kouma nou kapav montre ki nou ena limilite? Kouma lapriyer ek lexanp Zezi kapav ed nou pou kiltiv limilite?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Gran Responsabilite ki enn Gardien Ena

Enn gardien ti ena responsabilite pou averti lavil si ena enn danze ki pe vini. Ki mesaz Zeova ti pe fer pase kan Li ti etabli Ezekiel kouma enn gardien sinbolik lor Izrael?

NOU LAVI KRETIEN

Kiltiv Bann Kalite ki Bondie Kontan​—Kouraz

Kifer nou bizin vink laper bann zom? Kouma meditasion, lapriyer, ek konfians dan Zeova ed nou pou devlop kouraz ki Bondie kontan?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Biento Gog ki Sorti Magog Pou Detrir

Labib dekrir bann levennman ki pou arive avan ek apre destriksion Gog ki sorti Magog.

NOU LAVI KRETIEN

Kiltiv Bann Kalite ki Bondie Kontan​—Lafwa

Parey kouma Abraam, nou bizin montre ki nou ena lafwa dan Zeova mem dan bann sitiasion difisil. Kouma nou kapav ena plis lafwa ek fidelite?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Vizion ki Ezekiel Ti Gagne Lor Tanp ek Twa

Vizion ki Ezekiel ti gagn lor tanp rapel nou ki Zeova etabli bann prinsip bien ot pou vre ladorasion. Kouma sa vizion-la kapav motiv nou?

NOU LAVI KRETIEN

Kan Prosenn Fwa Mo Pou Kapav Fer Pionie Tanporer?

Enn bon fason pou fer bann sakrifis louanz se kan nou fer pionie tanporer. Eski ou kapav amelior ou minister dan sa sans-la?