92:12

Enn pie dat kapav viv plis ki 100 an ek kontign raport bann frwi

Bann ki aze kontign raport bann frwi lor plan spiritiel kan zot . . .

92:13-15

  • priye pou lezot

  • etidie Labib

  • asiste bann renion kongregasion ek partisipe

  • partaz zot lexperyans avek lezot

  • pres avek tou zot leker