Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Kanpagn Spesial pou Distribie Latour Degard an Septam

Kanpagn Spesial pou Distribie Latour Degard an Septam

Partou lor later bann dimounn bizin rekonfor. (Ek 4:1) Pandan mwa Septam, nou pou fer enn zefor spesial pou ofer Latour Degard ki pou koz lor rekonfor. Distribie sa magazinn-la ar enn maximum dimounn. Parski nou bann magazinn ena boukou valer, pa kit zot kot bann absan ek ar bann ki pa montre lintere.

SEKI TO KAPAV DIR

“Defwa nou tou nou bizin rekonfor. Me kotsa nou kapav gagn rekonfor? [Lir 2 Korintien 1:3, 4.] Sa Latour Degard-la montre kouma Bondie rekonfort nou.”

Si enn dimounn montre lintere ek aksepte magazinn-la, . . .

MONTRE VIDEO KIFER LI BON ETIDIE LABIB?

Apre, propoz enn letid Labib.

PREPAR TERIN POU FER ENN VIZIT

Poz enn kestion ki to pou reponn kan to retourne, kouma par exanp, “Kifer Bondie permet soufrans?