Bann proklamater pe pres par interfonn dan Vienne, Autriche

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Out 2016

Bann Model Prezantasion

Bann lide pou prezant Réveillez-vous ! ek Ekout Bondie ek Viv pou Touletan. Servi sa bann model-la pou prepar to prop prezantasion.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Res dan Landrwa Sekre Bondie Ki Pli Lao

Ki ete “landrwa sekre” Zeova, ek kouma nou gagn proteksion dan sa landrwa-la? (Psom 91)

NOU LAVI KRETIEN

Amelior Nou Bann Kapasite dan Nou Minister—Ed Bann Etidian Labib pou Vwe Zot Lavi ar Zeova ek Pran Batem

Kifer sa bann lobzektif spiritiel la bien inportan? Ki to kapav fer pou ed to bann etidian realiz sa bann lobzektif-la?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Kontign Prospere lor Plan Spiritiel dan To Vieyes

Bann verse dan Psom 92 montre ki bann ki aze ankor kapav prospere ek raport bann frwi lor plan spiritiel.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zeova Kone ki Nou Sorti dan Lapousier

Dan Psom 103, David servi bann konparezon pou montre ki kantite Zeova ena mizerikord.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Dir Zeova Mersi

Bann verse Psom 106 kapav ed twa pou devlop ek kontign ena enn leker ranpli ar rekonesans pou Zeova.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

‘Ki Bon Kitsoz Mo Kapav Donn Zeova pou Remersie Li?’

Kouma sa ekrivin Psom la ti determine pou montre so rekonesans anver Zeova? (Psom 116)

NOU LAVI KRETIEN

Ansegn Laverite

Servi sa nouvo model prezantasion la pou partaz enn verite bien sinp ki ena dan Labib avek bann dimounn.

NOU LAVI KRETIEN

Kanpagn Spesial pou Distribie Latour Degard an Septam

Sa Latour Degard-la pou koz lor rekonfor ek kouma Bondie donn rekonfor.