Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Lamour Idantifie Bann Vre Kretien: Protez Linite ki Ena Boukou Valer

Lamour Idantifie Bann Vre Kretien: Protez Linite ki Ena Boukou Valer

KIFER LI INPORTAN: Lanwit avan so lamor, Zezi ti priye pou ki so bann disip “vinn enn sel.” (Zn 17:23) Pou nou kapav res ini, nou bizin montre lamour ki “pa gard enn kont pou tou ditor ki’nn fer li.”​—1Ko 13:5NW.

KOUMA TO KAPAV FER SA:

  • Imit Zeova kan to rod seki bon dan lezot

  • Pardonn avek tou to leker

  • Kan to fini regle enn problem, pa revinn lor la ankor.​—Pr 17:9

GET VIDEO “ENA LAMOUR POU ZOT KAMARAD”: PA GARD RANKINN, EK REPONN SA BANN KESTION-LA:

  • Dan premie parti sa video-la, kouma Helen ti montre ki li ti ‘gard enn kont pou ditor ki’nn fer li’?

  • Dan deziem parti sa video-la, kouma Helen ti sirmont so bann panse negatif ek devlop enn fason panse ki pozitif?

  • Alafin, kouma Helen ti fer so par pou ki ena linite dan kongregasion?

Kisannla nou pou plis fer dimal si nou gard enn kont pou ditor ki’nn fer nou?