14:2, 4, 9

Kan to donn Zeova to best, sa fer Li plezir ek to gagn bann benediksion

TO RELASION AVEK ZEOVA

  1. To donn Zeova bann sakrifis louanz

  2. Zeova pardonn twa, donn twa so faver, ek so lamitie

  3. To gagn bann benediksion kan to obeir bann komannman Zeova, ek sa motiv twa pou loue Li plis ankor

Ki bann diferan fason mo kapav donn Zeova mo best?