MONTRE
Text
Image

9:24-27

“70 SEMENN” (490 LANE)

 • “7 SEMENN” (49 LANE)

  455 Avan Nou Lepok “Parol pou retabli . . . Zerizalem”

  406 Avan Nou Lepok Zerizalem rekonstrir

 • “62 SEMENN” (434 LANE)

 • “ENN SEMENN” (7 LANE)

  29 Nou Lepok Lemesi vini

  33 Nou Lepok Lemesi “mor”

  36 Nou Lepok Lafin “70 semenn”