Lamour fidel se enn lamour ki baze lor enn langazman sinser, lintegrite, fidelite, ek enn gran latasman. Zeova finn servi seki finn ariv Osea avek so madam infidel, Gomer, pou ansegn nou enn leson lor lamour fidel ek pardon.​—Os 1:2; 2:7; 3:1-5.

Kouma Gomer finn montre ki li ti mank lamour fidel?

Kouma Izrael finn montre ki zot ti mank lamour fidel?

Kouma Osea finn montre lamour fidel?

Kouma Zeova finn montre lamour fidel?

MEDIT LOR SA KESTION-LA: Kouma mo kapav montre lamour fidel pou Zeova?