Pe propoz trak Kapav Reviv dan langaz Tuvalu

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Oktob 2017

Bann Model Prezantasion

Bann model prezantasion pou Réveillez-vous ! ek pou ansegn laverite lor kouma pou montre nou lamour pou Bondie. Servi sa bann model-la pou prepar to prop prezantasion.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Profesi Daniel Ti Predir Kan Lemesi Ti Pou Vini

Daniel sapit 9 donn bann detay kan Lemesi pou vini. Ki bann lezot levennman inplike dan sa profesi-la?

NOU LAVI KRETIEN

Kouma To Kapav Vinn enn Etidian Labib Ki Etidie an Profonder?

Kan to etidie Labib an profonder sa kapav ed twa pou res fidel kan to fer fas ar bann leprev. Me kotsa to bizin koumanse?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zeova Finn Trouv Alavans Lavenir Bann Lerwa

Zeova ti servi profet Daniel pou predir kan bann lanpir ek zot lerwa ti pou koumans dirize ek tonbe.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zeova Kontan Lamour Fidel​—Eski Twa Osi Parey?

Lor ki lamour fidel baze? Ki leson nou aprann ar lexanp Osea avek so madam infidel, Gomer?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Donn Zeova To Best

Kan to donn Zeova to best, sa fer Li plezir ek to gagn bann benediksion. Ki kitsoz Zeova konsider kouma bann pli bon sakrifis?

NOU LAVI KRETIEN

Viv To Lavi pou Donn Zeova Laglwar!

Lavi se enn don ki ena boukou valer. Nou fer enn gran zefor pou servi nou bann talan ek kapasite pou donn loner ek laglwar Zeova, Limem ki’nn kree nou.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Zot Bann Garson ek Zot Bann Tifi Pou Profetize”

Kouma nou kapav soutenir bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel dan travay ki zot ena pou profetize?