Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Eski To Pe Servi Bann Kart Vizit JW.ORG dan enn Fason Efikas?

Eski To Pe Servi Bann Kart Vizit JW.ORG dan enn Fason Efikas?

Nou predikasion bien irzan parski gran detres pe koste. (Pr 24:11, 12, 20) Pou ed bann dimounn, nou kapav servi kart vizit jw.org pou atir zot latansion lor Parol Bondie ek lor nou sit Internet. Lor sa kart-la ena enn kod ki diriz bann dimounn lor nou sit pou get video Kifer Li Bon Etidie Labib? Ena osi enn linvitasion pou gagn plis ransegnman ouswa enn letid Labib. Kitfwa sertin dimounn pa pou pran nou piblikasion, me zot kontan pou vizit nou sit. Alor, nou bizin pa ezite pou donn zot enn kart vizit. Me, fode pa nou les bann kart avek bann ki pa interese.

Dan to laktivite toulezour, kitfwa pou kapte lintere bann dimounn, to kapav dir: “Mo kontan pou les sa kart-la avek ou. Li pou diriz ou ver nou sit Internet kot ou kapav gagn bann ransegnman gratwitman ek get bann video lor enn varyete size.” (Zn 4:7) Bann kart vizit jw.org zot tipti, alor kitfwa to kapav gard de-trwa avek twa pou donn bann dimounn kouma to gagn lokazion.