Li pa enn azar ki ena lape parmi pep Zeova. Kan ena bann dezakor, ena bann santiman bien for ki inplike, me bann konsey ki ena dan Parol Bondie zot ankor pli for.

Kan zot pe gagn bann difikilte, bann Kretien fidel favoriz lape kan zot . . .

19:11

  • res kalm

18:13, 17

  • fer sir ki zot konn tou bann detay avan zot azir

17:9

  • montre lamour ek pas lor pese lezot