Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Kouma Fer Bann Bon Komanter

Kouma Fer Bann Bon Komanter

Bann bon komanter fer kongregasion vinn for. (Rom 14:19) Zot osi fer dibien bann ki pe fer sa bann komanter-la. (Pr 15:23, 28) Akoz sa, nou bizin fer zefor pou donn omwin enn komanter dan sak renion. Li normal ki sak fwa nou lev lame nou pa pou gagn repons. Alor, li bon ki nou prepar plizir komanter.

Enn bon komanter . . .

  • li sinp, kler, ek kourt. Laplipar ditan li 30 segonn ouswa mwins

  • li pli bon kan li dan to prop mo

  • li pa repet seki’nn dir dan komanter avan

Si to pe fer premie komanter, . . .

  • donn enn repons sinp ki reponn direk kestion-la

Si’nn fini reponn kestion-la, to kapav . . .

  • montre lien ki ena ant enn verse ki’nn site ek size ki pe examine

  • montre kouma nou kapav aplik sa size-la dan nou lavi

  • montre kouma nou kapav servi sa linformasion-la pou ed lezot

  • rakont enn lexperyans ki atir latansion lor enn pwin inportan