Skip to content

Skip to table of contents

Bann Model Prezantasion

Bann Model Prezantasion

RÉVEILLEZ-VOUS !

Kestion: Sertin dimounn pa tro sir si Zezi inn vremem existe, alor ki lezot sir. Ena lezot dir ki li inposib pou kone si vremem li’nn existe. Me ou, ki ou panse?

Piblikasion: Sa Réveillez-Vous !-la examinn seki sertin prev montre.

ANSEGN LAVERITE

Kestion: Ki arive kan nou mor?

Verse: Zn 11:11-14

Verite: Kan enn dimounn mor, so lavi fini lamem. Alor, nou pa bizin per ki arive apre lamor. Zezi ti konpar lamor ar enn somey. Parey kouma li ti fer pou Lazar, Zezi pou “lev” nou bann pros ki’nn mor pou ki zot reviv lor later.Zob 14:14.

LINVITASION POU RENION (inv-CE)

Piblikasion: Mo ti pou kontan invit ou pou vinn ekout enn diskour gratwi ki baze lor Labib. Pou fer sa diskour-la dan nou Lasal Renion. [Ofer linvitasion, montre ler ek ladres kot fer renion pandan wikenn, ek dir tem diskour piblik.]

Kestion: Eski ou’nn deza vinn dan Lasal kot nou fer renion? [Si li posib, montre video Ki Pase dan Lasal Bann Temwin Zeova?]

PREPAR TO PROP PREZANTASION

Servi format ki ena dan bann model avan pou kree to prop prezantasion pou predikasion.