Bann proklamater pe invit bann dimounn pou renion

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Oktob 2016

Bann Model Prezantasion

Bann lide pou prezant Réveillez-vous !, linvitasion pou renion, ek enn verite ki ena dan Labib lor ki arive kan nou mor. Prepar to prop prezantasion.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Fer Zeova Konfians Avek Tou To Leker”

Proverb 3 rasir nou ki Zeova pou rekonpans nou si nou fer Li konfians. Kouma to kapav kone si to pe fer Zeova konfians avek tou to leker?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Pa Les To Leker Detourne”

Proverb 7 montre kouma enn zennzan inn les so leker detourne ar bann prinsip Zeova ek inn fer pese. Ki nou kapav aprann ar so bann erer?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Lasazes Pli Bon ki Lor

Proverb 16 dir ki li pli bon gagn sazes ki gagn lor. Kifer sazes ki sorti kot Bondie ena enn gran valer?

NOU LAVI KRETIEN

Kouma Fer Bann Bon Komanter

Bann bon komanter fer dibien sa dimounn ki pe fer komanter-la ek kongregasion osi. Kouma enn bon komanter bizin ete?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Viv Anpe Avek Lezot

Li pa enn azar ki ena lape parmi pep Zeova. Nou kapav servi Parol Bondie pou sirmont bann santiman bien for ek pou viv anpe.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Form enn Garson ek Montre Li Semin ki Li Bizin Pran

Kifer disiplinn li inportan pou bien form bann zanfan? Dan Proverb 22 ena bann bon konsey pou bann paran.

NOU LAVI KRETIEN

Eski To Pe Servi Bann Kart Vizit JW.ORG dan enn Fason Efikas?

Servi sa bann kart vizit la kouma to gagn lokazion pou atir latansion lor Parol Bondie ek lor nou sit Internet.