Konstriksion enn Lasal kot fer renion dan l’Australie

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Novam 2018

Bann Model Konversasion

Seri bann model konversasion lor lespwar ki nou ena pou bann dimounn ki nou kontan me ki’nn mor.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Eski To Kontan Mwa Plis ki Sa?”

Pier ti bizin deside ki li ti pou met an premie dan so lavi: enn karyer dan lemond ouswa bann lintere Rwayom Bondie.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Kongregasion Kretien Ti Gagn Lespri Sin

Mem si zot ti ena bann diferan kiltir, 3,000 Kretien ki ti fek pran batem ti pe ador Bondie ansam dan linite.

NOU LAVI KRETIEN

Korpere Pou Pres dan Bann Teritwar kot Koz Plizir Lang

Ena bann kongregasion ki koz diferan lang ki pres dan mem teritwar. Kouma bann proklamater kapav pres ar sak dimounn san ki zot pres tro souvan ouswa anmemtan dan sa bann teritwar-la?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zot Ti Kontign Koz Parol Bondie Avek Kouraz

Ki ti ed zot pou koz avek konviksion ek kouraz?

NOU LAVI KRETIEN

Le présentoir mobile : ses bienfaits à l’échelle mondiale

Ki bann bon rezilta finn gagne avek prezantwar dan bann plas piblik?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Nouvo Kongregasion Kretien Konn Bann Leprev

Avek led Bondie, nouvo kongregasion Kretien andire ek progrese malgre linzistis ek persekision.

NOU LAVI KRETIEN

‘Enn Kado dan Nou Lame pou Zeova’

Nou kapav fer bann kontribision volonter dan diferan fason pou soutenir travay ki pe fer dan nou pei ek dan lemond antie.