Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Res lor To Gard ek Aktif lor Plan Spiritiel kan To Sitiasion Sanze

Res lor To Gard ek Aktif lor Plan Spiritiel kan To Sitiasion Sanze

Dan nou lavi, ek sirtou dan sa lepok ki nou pe viv la, nou pa kapav evit bann sanzman. (1Ko 7:31, NW.) Ena tou kalite sanzman, sertin ki nou ti pe atann, lezot non. Ena sanzman ki bon, lezot non. Me, ninport ki sanzman ki nou gagne kapav afekte nou ladorasion ek nou relasion avek Zeova. Ki kitsoz pou ed nou res lor nou gard ek aktif lor plan spiritiel dan enn lepok kot ena bann sanzman? Get video En cas de déménagement, restons spirituellement stables. Apre, reponn sa bann kestion-la:

  • Ki konsey enn frer ti donn papa-la?

  • Kouma prinsip ki ena dan Matie 7:25 aplik ar sitiasion sa fami-la?

  • Kouma sa fami-la ti prepar zot avan zot demenaze, ek kouma sa ti ed zot?

  • Ki kitsoz ti ed sa fami-la pou adapte ar bann sanzman dan kongregasion ek dan zot teritwar toulede?

Ki bann gran sanzman mo’nn fek kone?

Kouma mo kapav aplik bann prinsip ki ena dan sa video-la ar mo sitiasion?