Dan so Parol, Zeova finn fer ekrir bann zistwar lor bann zom ek fam ki ena lafwa pou ki nou kapav aprann bann leson inportan. (Rom 15:4) Ki leson to finn tire dan liv Yona? Get video Culte familial : Yona et la miséricorde de Jéhovah. Apre sa, reponn sa bann kestion-la:

  • Ar ki problem sa trwa proklamater dan video la ti fer fas?

  • Kouma liv Yona kapav ankouraz nou si nou finn gagn disiplinn ouswa nou finn perdi bann privilez? (1Sa 16:7; Yn 3:1, 2)

  • Kouma seki ti ariv Yona kapav ed nou pou ena enn latitid pozitif lor nou teritwar? (Yn 4:11; Mt 5:7, NW.)

  • Kouma lexanp Yona kapav ankouraz nou kan nou ena pou fer fas ar enn maladi kronik? (Yn 2:1, 2, 7, 9)

  • Ki to’nn aprann dan sa video-la lor linportans pou lir Labib ek medit lor la?