Pe propoz brosir Fami Ere dan Géorgie

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Novam 2017

Bann Model Prezantasion

Bann model prezantasion pou magazinn Latour Degard ek pou ansegn laverite lor nom Bondie. Servi sa bann model-la pou prepar to prop prezantasion.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Rod Zeova, ek Kontign Viv”

Ki savedir rod Bondie? Ki nou aprann ar bann Izraelit kan zot pa ti rod Zeova?

NOU LAVI KRETIEN

Amelior Nou Bann Kapasite dan Nou Minister​—Fer enn Vizit

Kouma nou kapav fer bann bon vizit? Swiv lintere, ena enn lobzektif pou sak vizit, ek pa bliye ou pli gran lobzektif.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Tir Leson ar To Bann Erer

Seki finn ariv Yona montre ki Zeova pa les nou tonbe kan nou fer bann erer, me Li atann ki nou tir leson ar nou bann erer.

NOU LAVI KRETIEN

Bann Leson ki Ena dan Liv Yona

Kan nou medit lor lexanp Yona sa kapav ed nou kan nou gagn enn desepsion, koriz enn fason panse negatif lor nou teritwar, ek rod rekonfor dan lapriyer.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Ki Zeova Pe Demann Nou?

Ki lien ena ant nou ladorasion pou Zeova ek nou relasion avek nou bann frer ek ser spiritiel?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Res lor To Gard ek Aktif lor Plan Spiritiel

Destriksion Zida par bann Babilonien ti paret enn kitsoz inposib. Me, sa profesi-la ti pou realize, ek Abakouk ti bizin kontign atann sa profesi-la realize.

NOU LAVI KRETIEN

Res lor To Gard ek Aktif lor Plan Spiritiel kan To Sitiasion Sanze

Si bann sanzman afekte nou ladorasion ek nou relasion avek Zeova, ki kitsoz pou ed nou res lor nou gard ek aktif lor plan spiritiel?