Dan Proverb sapit 31, ena enn mesaz ki Lerwa Lemouel so mama ti donn li. Sa mesaz-la ena pwa. Bann bon konsey ki ena ladan ti pou ed Lerwa Lemouel kone ki bann kalite enn fam kapab bizin ena.

Kapav fer li konfians

31:10-12

  • Li donn bann bon sigzesion kan pe pran bann desizion ki konsern lafami, me li kontign soumet

  • So misie ena konfians ki li pou pran bann bon desizion. So misie pa insiste ki li demann permision pou tou kitsoz

Li travayez

31:13-27

  • Li konn fer lekonomi ek viv dapre so mwayin pou ki so fami kapav ena bann linz prezantab ek zot bien nouri

  • Li travay dir ek li vey lor so fami lanwit-lizour

Li ena bann bon relasion avek Zeova

31:30

  • Li ena lakrint pou Bondie ek ena enn relasion personel avek Li