Skip to content

Skip to table of contents

Bann Model Prezantasion

Bann Model Prezantasion

LATOUR DEGARD

Kestion: Si enn kikenn demann ou kouma sa ete dan lesiel, ki ou pou reponn?

Verse: Zn 8:23

Piblikasion: Sa Latour Degard-la examinn seki Zezi ek so Papa inn dir konsernan lesiel.

ANSEGN LAVERITE

Kestion: Eski ou dakor ki zordi nou pe trouv seki Labib ti anonse isi?

Verse: 2Tim 3:1-5

Verite: Si seki Labib ti anonse konsernan bann dernie tan pe realize zordi, nou kapav sir ki seki li’nn anonse konsernan enn lavenir meyer pou realize.

KIFER LI BON ETIDIE LABIB? (Video)

Introdiksion: Nou pe montre bann dimounn sa ti video-la ki explike kotsa nou kapav gagn repons bann kestion pli inportan dan lavi. [Zwe video-la.]

Piblikasion: Sa liv-la baze lor Labib ek montre kouma Bondie pou regle bann problem sa lemond-la. [Ofer liv Ki la Bible enseigné?]

PREPAR TO PROP PREZANTASION

Servi format ki ena dan bann model avan pou kree to prop prezantasion pou predikasion.