Bann pionie pe pres bon nouvel dan lang Tzotzil dan Chiapas, Mexique

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Novam 2016

Bann Model Prezantasion

Bann model prezantasion pou magazinn Latour Degard ek pou enn verite Biblik ki montre kouma seki Labib ti anonse pe realize zordi. Servi sa bann model-la pou prepar to prop prezantasion.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Labib Montre ki Ete enn Fam Kapab

Ki bann kalite Zeova atann ki enn ser marye bizin ena?

NOU LAVI KRETIEN

“Zot Tou Bien Konn So Misie dan Laport Lavil”

Enn fam kapab ena enn bon linflians lor so misie.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Gagn Satisfaksion dan Tou Travay Dir ki To Fer

Nou kapav aprann kontan nou travay si nou fer li avek enn bon latitid.

NOU LAVI KRETIEN

Ki Labib Kapav Ansegn Nou?Kouma pou Servi Sa Liv-La?

Kouma nou kapav servi bann karakteristik liv Ansegn Nou dan enn letid Labib?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Rapel To Gran Kreater Pandan To Zenes”

Ekleziast 12 servi enn langaz poetik pou ankouraz nou profite kan nou ankor zenn.

NOU LAVI KRETIEN

Zenn—Pa Tarde pou Pas par “Gran Laport”

Eski to kapav fixe bann lobzektif spiritiel kouma par exanp servi aplintan?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Lexanp enn Shoulamit Ki Vo Lapenn Nou Imite

Kifer sa Shoulamit-la enn bon lexanp pou bann serviter Zeova?