Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

To Kapav Reisi Malgre To “Pikan dan Laser”!

To Kapav Reisi Malgre To “Pikan dan Laser”!

Nou pe viv dan bann moman difisil dan bann dernie tan, ek tou bann serviter Bondie pe fer fas ar bann problem difisil ki koumadir enn pikan dan laser. (2Tim 3:1) Kouma nou kapav kont lor Zeova ek reisi fer fas avek sa bann problem-la? Get video Les yeux des aveugles s’ouvriront pou kone ki Talita Alnashi ek so bann paran finn fer, ek apre sa, reponn sa bann kestion-la:

  • Ki kitsoz koumadir enn “pikan dan laser” pou Talita?

  • Ki bann promes ki ena dan Labib ki finn ed Talita ek so bann paran pou gard enn latitid pozitif?

  • Zis apre loperasion Talita, kouma eski so bann paran finn montre ki zot finn kont lor Zeova?

  • Kouma eski bann paran Talita finn servi bien bann zouti lorganizasion pou ed li kontan Bondie?

  • Kouma eski Talita montre ki li pe vinn pli pros avek Zeova malgre ki li ena enn “pikan dan laser”?

  • Kouma eski lexanp Talita inn ankouraz twa?