Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Nou Finn Donn Sekour Bann Kretien ki dan Bann Antilles

Nou Finn Donn Sekour Bann Kretien ki dan Bann Antilles

Parey kouma dan premie siek, azordi osi nou ena privilez pou montre lamour pou nou bann frer ek ser ki pas par bann katastrof. (Zn 13:34, 35) Get video L’amour en action : les opérations de secours dans les îles pou gete kouma bann Kretien finn ed zot bann frer ek ser ki viv dan bann Antilles, ek apre sa reponn sa bann kestion-la:

  • Kouma eski Siklonn Irma ek Siklonn Maria finn afekte nou bann frer dan bann Antilles?

  • Kouma eski Zeova finn servi bann lezot frer ek ser pou ed nou bann frer dan bann Antilles?

  • Kouma eski bann viktim sa bann siklonn-la finn touse par gran lamour ek zenerozite ki zot bann frer ti montre anver zot?

  • Komie frer ek ser finn partisip dan bann sekour pou bann Antilles?

  • Kouma eski nou tou nou kapav soutenir bann travay sekour?

  • Apre ki to’nn get sa video-la, ki to resanti kan to mazine ki to form parti sa lorganizasion ki ranpli ar lamour la?