Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

“Seki Bondie Finn Met Ansam . . . ”

“Seki Bondie Finn Met Ansam . . . ”

Dapre Lalwa Mozaik, enn zom ki ti pe pans pou divorse ti bizin prepar enn papie legal. Sa ti dekouraz bann dimounn pou divorse vit-vit. Me selman, dan lepok Zezi, bann sef relizie ti fer an-sort ki gagn divors fasilman. Bann misie ti kapav divors ar zot fam pou ninport ki rezon. (“papie divors” not pou letid pou Mk 10:4, nwtsty; divors avek so fam,” “komet ladilter kont li” bann not pou letid pou Mk 10:11, nwtsty) Zezi ti montre ki maryaz se enn kitsoz ki Zeova Limem inn aprouve ek etabli. (Mk 10:2-12) Enn mari ek enn fam ti bizin vinn “enn sel laser,” savedir maryaz li enn lien ki dir pou touletan. Dapre Levanzil Matie, sel rezon Biblik pou divorse, se “limoralite sexiel.”​—Mt 19:9.

Azordi, boukou dimounn pena mem fason panse ki Zezi lor maryaz, okontrer, zot pans parey kouma bann Farizien. Kan problem leve, bann dimounn dan lemond divorse vit-vit. Parkont, bann koup Kretien konsider zot ve maryaz kouma enn kitsoz ki bien inportan ek zot fer boukou zefor pou sirmont zot bann difikilte, kan zot aplik bann prinsip Labib. Apre ki to’nn get video L’amour et le respect unissent les familles, reponn sa bann kestion-la:

  • Kouma to kapav aplik Proverb 15:1 dan to maryaz, ek kifer li inportan?

  • Kouma to kapav evit bann problem kan to aplik Proverb 19:11?

  • Si to maryaz pre pou kase, olie ki to demann twa, ‘Eski mo bizin divorse?’ lor ki bann kestion to bizin reflesi?

  • Kouma Matie 7:12 kapav ed twa pou vinn enn pli bon mari ouswa enn pli bon fam?