Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Entretenons nos lieux de culte

Entretenons nos lieux de culte

Nou bann Lasal Renion pa zis bann batiman; zot bann plas ki’nn dedie pou Zeova ek kot nou ador Zeova. Kouma sakenn parmi nou kapav ede pou antretenir nou Lasal Renion? Get video Entretenons nos lieux de culte. Apre, examinn sa bann kestion-la.

  1. Pou ki rezon ena bann Lasal Renion?

  2. Kifer nou bizin gard nou bann Lasal Renion prop ek dan enn bon leta?

  3. Kisannla ki okip mintenans Lasal Renion?

  4. Kifer li inportan pran bann prekosion, ek ki bann prinsip sekirite nou’nn trouve dan sa video-la?

  5. Kouma nou kapav onor Zeova kan nou fer bann kontribision?

KOUMA MO KAPAV PARTISIP DAN SA LAKTIVITE-LA?