Skip to content

Skip to table of contents

Bann Model Prezantasion

Bann Model Prezantasion

LATOUR DEGARD

Introdiksion: Boukou dimounn konn bien pasaz ki koz lor kat kavalie Apokalips ki ena dan liv Revelasion. Sa profesi-la fer sertin dimounn per, alor ki lezot anvi konn plis lor la.

Verse: Rev 1:3

Piblikasion: Sa Latour Degard-la explike kouma sa kat kavalie Apokalips la kapav reprezant enn bon nouvel pou nou.

ANSEGN LAVERITE

Kestion: Eski ou panse nou kapav kone ki pou arive dan lavenir?

Verse: Iz 46:10

Verite: Bondie fer nou konn lavenir atraver so Parol Labib.

TO FAMI KAPAV VIV ERE

Introdiksion: Nou pe montre bann dimounn sa ti video-la ki koz lor lafami. [Zwe video ki introdir brosir To Fami Kapav Viv Ere.]

Piblikasion: Si ou anvi gagn brosir ki’nn mansione dan sa video-la, mo kapav donn ou enn kopi. Li gratis. Ouswa mo kapav montre ou kouma pou download li depi nou sit Internet.

PREPAR TO PROP PREZANTASION

Servi format ki ena dan bann model avan pou kree to prop prezantasion pou predikasion.