Pe antretenir Lasal Renion dan la Suisse

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Me 2017

Bann Model Prezantasion

Bann model prezantasion pou Latour Degard ek pou ansegn laverite lor seki pou arive dan lavenir. Servi sa bann model-la pou prepar to prop prezantasion.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Enn Sign ki Bann Izraelit Ti Pou Retourn dan Zot Pei

Ki promes Zeova ti fer kan Li ti demann Zeremi pou aste enn terin? Kouma Zeova ti manifeste so bonte?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Ebed-melek Ti Ena Kouraz ek Ti Manifeste Bonte

Li ti ena kouraz ek dan enn fason ferm ti al koz avek Lerwa Sidkiya, me li ti manifeste bonte anver Zeremi ki ti profet Bondie.

NOU LAVI KRETIEN

Entretenons nos lieux de culte

Bann plas kot nou ador Bondie port so nom ki sin, akoz sa li inportan nou gard sa bann plas-la prop ek dan enn bon leta. Kouma sakenn parmi nou kapav ede pou antretenir nou Lasal Renion?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zeova Pou Donn Sakenn Dapre Seki Li’nn Fer

Profet Zeremi ek Lerwa Sidkiya toule-de ti temwin destriksion Zerizalem, me zot zistwar ti bien diferan.

NOU LAVI KRETIEN

Jéhovah n’oublie pas notre amour

Kouma Zeova konsider so bann serviter fidel ki aze ek ki nepli kapav fer boukou dan zot minister?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Aret “Rod Bann Gran Kitsoz pou Tomem”

Barouk ti ador Zeova ek li ti servi Zeremi avek fidelite, me ti ariv enn moman kot li ti koumans ena bann lezot lobzektif. Ki Barouk ti bizin fer pou ki li gagn lavi sov pandan destriksion Zerizalem?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zeova Beni Bann Dimounn Ki Ena Limilite ek Pini Bann Dimounn Ki Arogan

Bann Babilonien ki ti arogan ti kriel ar pep Zeova. Bann Izraelit ki ti repanti ti libere. Me ki’nn ariv Babilonn?