Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Eski To Pe Servi JW Library?

Eski To Pe Servi JW Library?

JW Library se enn aplikasion gratwi (aplikasion elektronik) ki permet twa download Labib ek lezot piblikasion, bann video, ek bann lanrezistreman odio lor to telefonn, tablet, ouswa computer.

KOUMA TO KAPAV GAGN SA? Al lor Internet ek instal JW Library depi enn app store. To kapav instal li lor laplipar telefonn, tablet ouswa computer. Lerla kan to touzour konekte lor Internet, ouver aplikasion-la ek swazir bann piblikasion ki to anvi download. Si to pena Internet kot twa, kitfwa to kapav al dan Lasal kot fer Renion, dan enn libreri ouswa dan lezot plas kot to kapav gagn Internet. Li pa neseser to konekte avek Internet pou ouver bann piblikasion ki to’nn fini download. Souvan ena bann nouvote lor JW Library ek li bon ki detanzantan to al lor Internet pou fer bann mizazour.

KIFER LI BON TO ENA SA? To kapav servi JW Library pou fer to letid personel ek swiv bann renion. Li osi itil pou predikasion sirtou si to pe fer temwaniaz informel.