Skip to content

Skip to table of contents

Bann Model Prezantasion

Bann Model Prezantasion

LATOUR DEGARD

Kestion: Eski ou panse sa bann parol-la pou realize enn zour?

Verse: Rev 21:3, 4

Piblikasion: Sa Latour Degard-la explike kouma Bondie pou realiz sa promes-la ek kouma sa konsern ou.

LATOUR DEGARD (dernie paz)

Kestion: Silvouple get sa kestion-la. [Montre premie kestion ek bann repons ki ena lor paz 16.] Ki ou panse lor la?

Verse: Ps 83:18NW

Piblikasion: Sa lartik-la montre lezot kitsoz ki Labib dir lor nom Bondie.

KI LA BIBLE ENSEIGNÉ?

Kestion: Ena dimounn panse ki se Bondie ki pe diriz lemond. Me eski ou ti kone ki Labib pa vremem ansegn sa?

Verse: 1Zn 5:19NW

Piblikasion: Sa liv-la explik dan enn fason bien kler seki Labib vremem ansegne lor sa size-la ek lezot size ankor.

PREPAR TO PROP PREZANTASION

Servi format ki ena dan bann model avan pou kree to prop prezantasion pou predikasion.