Enn koup pe servi zot tablet pou etidie

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Me 2016

Bann Model Prezantasion

Bann lide pou prezant Latour Degard ek liv Ki la Bible enseigné? Servi sa bann model-la pou prepar to prop prezantasion.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Priye pou Lezot Fer Plezir Zeova

Bondie ti demann Zob priye pou so trwa kamarad. Kouma Zeova ti beni Zob pou so lafwa ek so landirans? (Zob 38-42)

NOU LAVI KRETIEN

Eski To Pe Servi JW Library?

Kouma to kapav gagn sa aplikasion-la? Kouma sa kapav ed twa dan renion ek dan to minister?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Pou Nou Anpe Avek Zeova, Nou Bizin Aksepte Lotorite So Garson, Zezi

Kouma bann nasion inn reazir kan Zezi ti gagn lotorite? Kifer li inportan nou aksepte lotorite Lerwa ki Bondie inn swazir? (Psom 2)

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Kisannla Zeova pou Invit dan So Latant?

Psom 15 montre bann kalite ki enn kamarad Zeova bizin ena.

NOU LAVI KRETIEN

Bann Fason pou Servi JW Library

Kouma pou servi sa aplikasion-la pou to letid personel, dan bann renion ek dan to minister.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Bann Detay ki Ti Anonse lor Lemesi

Gete kouma seki ti anonse lor Lemesi dan Psom 22 inn akonpli dan ka Zezi.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Kont lor Zeova pou Gagn Kouraz

Ki pou ed nou ena kouraz parey kouma David? (Psom 27)