Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Servi Bann Video pou Ansegn To Bann Letid

Servi Bann Video pou Ansegn To Bann Letid

Bann led viziel, setadir bann zimaz ek bann video, kapte latansion enn dimounn ek ed li pou konpran pli bien seki li pe aprann. Zeova, nou Gran Instrikter, ti servi bann led viziel pou ansegn bann leson inportan. (Ze 15:5; Zr 18:1-6) Zezi, nou Gran Ansegnan, li osi ti servi bann led viziel. (Mt 18:2-6; 22:19-21) Sa bann dernie lane la, enn parmi bann led viziel ki bien efikas se bann video. Eski to pe servi bien bann video kan to pe ansegn to bann letid?

Lesklav fidel ek saz inn prepar dis video pou ed nou pou ansegn bann leson ki ena dan brosir Enn Bon Nouvel ki Sorti kot Bondie! An zeneral, sak tit video koresponn ar bann kestion ki an karakter gra ki dan sa brosir-la. Dan version elektronik brosir-la, ena enn lien ki rapel nou kan nou bizin montre sak video. Anplis, ena lezot video ki donn plis lexplikasion, ki ranforsi lansegnman ki ena dan bann piblikasion ki nou servi pou fer letid ki trouv dan nou Kes Zouti pou Ansegne.

Eski to pe examinn enn size dan Labib ki kitfwa to letid pe gagn difikilte pou konpran? Ouswa eski li pe pas par enn sitiasion difisil? Rod enn video ki kapav ed li lor jw.org® ek Program Televizion JW. Kitfwa zot kapav get enn video ansam ek koz lor la.

Sak mwa, ena bann nouvo video ki sorti. Kan to pe get zot, reflesi kouma to kapav servi sa bann video-la kan to pe ansegn lezot.