Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Kouma pou Ekrir enn Let?

Kouma pou Ekrir enn Let?
  • Servi to prop ladres. Si to panse ki li pa saz ki to servi to prop ladres, to kapav servi ladres Lasal kot fer renion si bann ansien donn twa permision pou fer li. Selman, fode ZAME ki to servi ladres Betel, kouma ladres lor ki bann dimounn pou reponn twa.

  • Si to konn nom dimounn-la, servi so nom. Sa pou montre dimounn-la ki let-la pou li.

  • Vey bien lor lortograf, gramer, ek ponktiasion. Let-la bizin paret prop ek bien prezantab. Si to pe ekrir sa let-la ar lame, vey bien ki to lekritir fasil pou lir. Fode pa ki to langaz li tro amikal ouswa tro formel.

Sa model let-la montre kouma pou aplik bann pwin ki nou fek examine. Me fode pa ki to rekopie sa let-la exakteman parey sak fwa ki to ekrir enn dimounn dan to teritwar. Adapte to let ar rezon kifer to pe ekrir li, kontex lokal, ek kiltir to pei.