Skip to content

Skip to table of contents

Bann Model Konversasion

Bann Model Konversasion

●○○ PREMIE KONTAK

Kestion: Ki proze Bondie ena pou bann dimounn?

Verse: Ze 1:28

Pou Prosin Vizit: Kouma nou kone ki Bondie pou realiz so proze pou bann dimounn?

○●○ PREMIE VIZIT

Kestion: Kouma nou kone ki Bondie pou realiz so proze pou bann dimounn?

Verse: Iz 55:11

Pou Prosin Vizit: Kouma lavi pou ete kan Bondie pou realiz so proze?

○○● DEZIEM VIZIT

Kestion: Kouma lavi pou ete kan Bondie pou realiz so proze?

Verse: Ps 37:10, 11NW

Pou Prosin Vizit: Ki nou bizin fer pou gagn bann benediksion ki Bondie inn promet?

KANPAGN LINVITASION POU MEMORYAL (23 Mars–19 Avril):

Nou pe invit ou pou enn levennman bien inportan. Sa se ou linvitasion. Vandredi 19 Avril, bann milyon dimounn dan lemond antie pou zwenn ansam pou komemor lamor Zezi Kris. Lor sa linvitasion-la, ou pou trouv ler ek ladres kot pou ena sa levennman-la dan nou landrwa. Nou pe invit ou osi pou enn diskour ki nou pou fer enn semenn avan. So tem se: “Fer Tou Seki To Kapav pou Gagn Vre Lavi!”

Pou Prosin Vizit Avek enn Dimounn ki Montre Lintere: Kifer Zezi inn mor?