Enn proklamater dan l’Afrique du Sud pe servi enn video pou ansegn so Letid

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Mars 2019

Bann Model Konversasion

Seri bann model konversasion lor proze Bondie pou bann dimounn.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Ki Vedir Montre Lamour Kretien?

Kan enn dimounn fer nou ditor, ki lamour Kretien pous nou pou fer?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Kont lor Zeova pou Gagn Landirans ek Rekonfor

Atraver so Parol, Zeova rekonfort nou ek ed nou pou andire.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Eski To enn Dimounn Fizik Ouswa enn Dimounn Spiritiel?

Nou tou bizin vinn pli for lor plan spiritiel ek fortifie nou relasion avek Bondie.

NOU LAVI KRETIEN

Amelior Nou Bann Kapasite dan Nou Minister​—Ekrir Bann Bon Let

Ki sertin kitsoz li bon nou rapel, sirtou kan nou pe ekrir enn dimounn ki nou pa kone?

NOU LAVI KRETIEN

Kouma pou Ekrir enn Let?

Fer to let dapre rezon kifer to pe ekrir, kontex lokal, ek kiltir pei.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Enn Tigit Levin Fer Lapat Antie Gonfle”

Kouma kan exkli enn dimounn sa montre lamour?

NOU LAVI KRETIEN

Servi Bann Video pou Ansegn To Bann Letid

Eski to pe servi bien bann video kan to pe ansegn to bann letid?